Krav vid bokning av körkortsprov

För att ta ett körkort för behörighet B behöver du göra ett kunskapsprov och ett körprov. Du börjar alltid med kunskapsprovet, som måste vara godkänt innan du gör ditt körprov.Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Under provet ska du visa att du kan tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. För att boka prov via skolan skall du ha fått godkänt på samtliga körmoment på utbildningskortet och samtliga teori-faser på elevcentralen, och dessutom ha kört och blivit godkänd på en utbildningskontroll med utbildningsledaren. Notera att du skall boka båda prov via samma kanal, d. v. s. antingen via en trafikskola eller privat. Det är viktigt att du koncentrera dig på dina körkortsstudier. Eftersom alla människor skiljer sig i inlärningsförmåga, ska du vara medveten om att det kan komma att behöva flera körlektioner än vad som ingår i paketet.

Vad som krävs för att få ett körkort

* Om du bokar körprovet som privat med Trafikverkets bil, får du inte låna bilen från trafikskolan. Den bil som du använder vid ditt körprov måste ha dubbelkommando (pedaler även på passagerarsidan). En sådan bil kan Trafikverket tillhandahålla vid körprovet (gäller endast körprov för behörighet B).